วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

AutoCAD ง่ายกว่าที่คิด ตอน คำสั่งเขียนเส้นโค้ง

คำสั่ง arc คือคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นโค้ง

มีคำสั่งย่อยที่ให้เราวาดเส้นโค้งได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับงาน ซึ่งถ้าเพื่อนๆ เรียกคำสั่งจากเมนูบาร์ จะสามารถเลือกกำหนดวิธีการสร้างไว้ล่วงหน้า ส่วนการเรียกด้วยบรรทัดคำสั่ง จะต้องทำไปทีละขั้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การเรียกคำสั่ง arc / draw > arc > /
รูปแบบคำสั่ง (เมื่อเรียกคำสั่งด้วยบรรทัดคำสั่ง)
Center / : ........................(เลือกคำสั่งย่อย)
- Center ถ้าเลือกคำสั่งย่อยนี้ บรรทัดต่อไปคือ
Center : ...........................(กำหนดจุดศูนย์กลางความโค้ง)
Start point : ......................(กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง)
Angle / Length of chord / : (เลือกวิธีกำหนดจุดปลายของเส้นโค้ง)


Angle - กำหนดด้วยขนาดของมุมรองรับ ส่วนโค้ง
Length of chord – กำหนดด้วยความยาวคอร์ด
End point – กำหนดจุดปลายของส่วนโค้ง
- Start point ถ้าเลือกคำสั่งย่อยนี้ บรรทัดต่อไปคือ
Center / End / : ..........................(เลือกวิธีวาด)

Center – กำหนดให้จุดที่จะกำหนดต่อไปนี้ เป็นจุดศูนย์กลางความโค้งแล้วโปรแกรมจะถามหา มุมที่รองรับ ส่วนโค้ง,ความยาวคอร์ด หรือ จุดปลายส่วนโค้ง
End – กำหนดจุดปลายส่วนโค้ง
Second point – กำหนดจุดที่เส้นโค้งผ่าน(ไปหาจุดปลาย)
กลับไปเฮอาหน้าบ้านเดอะแก๊งค์.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น