วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

AutoCAD ง่ายกว่าที่คิด ตอน คำสั่งเขียนเส้น

ในตอนที่แล้วเรารู้จักหลักการกันแล้ว..ต่อไปก้อต้องเริ่มทำความรู้จักกับคำสั่งที่ใช้งานกันนะคะ..เริ่มด้วย..

Line – วาดส่วนของเส้นตรงในระนาบ
คำสั่งนี้จะวาดเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด ในการเรียกคำสั่งแต่ละครั้งสามารถสร้างเส้นตรงได้หลายเส้นโดยแต่ละเส้นจะต่อเนื่องกันไป กล่าวคือ จุดปลายของเส้นแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นต่อไป และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ใช้จะสั่งให้หยุด(ออกจากคำสั่ง) ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

เมนูคำสั่ง : Draw > line /
รูปแบบคำสั่ง :
1. Command : l ...................................(เรียกคำสั่ง)
2. Line from point : .............................(กำหนดจุดเริ่มต้น)
3. To point : ....................................(จุดปลายของเส้นแรก)
4. To point : ....................................(จุดปลายของเส้นที่สอง)
5. c (close): ....................................(ปิด รูป )

อธิบายการใช้คำสั่ง
1. เรียกคำสั่ง
2. กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง
3. กำหนดจุดปลายของเส้นแรก
4. กำหนดจุดปลายของเส้นที่สอง(ถ้ามี) โดยเส้นที่สองนี้จะมีจุดเริ่มต้นที่จุดปลายของเส้นแรก(ในบรรทัดที่สอง)
5. กำหนดจุดสิ้นสุดของเส้น ให้อยู่ที่จุดแรก (เส้นที่เกิดหลังใช้คำสั่ง close นี้จะเป็นเส้นจาก จุดสุดท้าย ไปยังจุดเริ่มต้น)

นอกจากวิธีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว..เราสามารถใช้คำสั่ง line เขียนเส้น โดยกำหบดระยะและมุม..ในกรณีที่เราทราบระยะและมุมแน่ชัด

ตัวอย่างจากรูปด้านล่าง

กลับไปเฮอาหน้าบ้านเดอะแก๊งค์.....

เริ่มต้น AutoCAD ง่ายกว่าที่คิด

การเขียนแบบใช้เป็นภาษาสากล เป็นระบบสร้างภาพเพื่อถ่ายทอดแบบที่อยู่ใน ความคิด หรือเพื่อช่วยเสริมให้การใช้คู่มือแนะนำการประกอบติดตั้งมีความถูกต้องแม่นยำ

งานเขียนแบบมีบทบาทสำคัญมาแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน อาชีพงานเขียนแบบได้แตกแขนง ออกไปอย่างมากมาย จนสามารถกำหนดเป็นลักษณะวิชาชีพงานเขียนแบบได้ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของเราเอง ที่เริ่มต้นจาก เขียนแบบ สถาปัตยกรรม คือเขียนแบบบ้านนั่นเอง..แต่พลิกผันมาทำงานเขียนแบบ วิศวกรรม ซึ่ง ก้ออาศัยพื้นฐานการเขียนแบบเดียวกัน

ฉะนั้น เราจึงสรุปได้ว่า ถ้ามีพื้นความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เขียนแบบด้วยมือได้ อ่านแบบออก AutoCAD ง่ายนิดเดียว
ที่บอกว่าง่าย..ไม่ใช่ว่าเราเก่งนะ..

เพียงแต่ พยายามจะหาวิธี หรือเทคนิดเล็กๆ น้อยๆ ให้เพื่อนๆ สามารถเริ่มต้นเรียนรู้จากความเข้าใจ..มากกว่าท่องจำ..อะไรก้อตามที่เกิดจากความเข้าใจจะง่ายเสมอ..
ก่อนอื่น ต้องรู้จัก หลักการของ โปรแกรม Auto Cad


AutoCAD เป็น โปรแกรมไว้สำหรับเขียนแบบนั่นแหละ เปรียบเทียบกับการเขียนด้วยมือ ตรงที่ ดินสอขีดเส้น ปากกา ก็คือ เครื่องมือขีดเส้น เปรียบได้กับคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนรูปที่เป็น เส้นตรง

  • วงเวียน ก็คือ เครื่องมือเขียน วงกลมกับ เส้นโค้ง เปรียบได้กับคำสั่ง ที่ใช้ในการเขียน วงกลมและเส้นโค้ง

  • ยางลบ ก็คือ ปุ่ม delete กับ เครื่องมือ ตัดเส้นที่วิ่งตัดกัน

  • ไม้ที หรือ T-Slide เซต สเกล ก็คือ การพิมพ์ตัวเลขเพื่อบอกระยะ


วันนี้ขอจบตอนเริ่มต้นทำความเข้าใจกับโปรแกรมไว้เท่านี้ก่อนนะคะ..เดี๋ยวจะมาสอนเริ่มต้นเขียนในตอนหน้า
ลับไปเฮฮาที่หน้าเดิม...